اول آبان

کامپیوتر پایه اول آبان ماه

تغییر سایز پنجره ها-نوار عنوان -نوار پیمایش-خاموش کردن-گزینه های خاموش کردن-restart-sleep وارد شدن بهpaint-نوار عنوان- نوار پیمایش-نوار وضعیت-نوار ابزار-صفحه ترسیم-جابجایی پنجره روی دسک تاپ-ابزار مداد یا قلم-ابزار پاک کن-تغییر سایز قلم-ابزار سطل رنگ-توضیح رنگ پاک کن که باید به رنگ پس زمینه باشد-اضافه کردن صفحه سفید وارد شدن بهpaint-نوار عنوان- نوار پیمایش-نوار وضعیت-نوار ابزار-صفحه ترسیم-جابجایی …

کامپیوتر پایه اول آبان ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه اول آبان ماه

طراحی ماهی با مثلث و دایره و بیضی طراحی پاندا با اشکال هندسی دایره و نیم دایره نقاشی حلزون و مناظر اطراف آشنایی با حیوانات دریایی طراحی یک وال

فارسی پایه اول آبان ماه

آشنایی با نشانه (ر)و ترکیبات آن آشنایی با نشانه (ن)و ترکیبات آن آشنایی با نشانه (ی)و ترکیبات آن آشنایی با نشانه (ز)و ترکیبات آن

ریاضی پایه اول آبان ماه

دسته بندی و شمارش اجزا داخل هر دسته آموزش چوب خط حل تمرین حل تمرین حل تمرین آموزش مفهوم تفریق یا کم کردن و باقی مانده آموزش مفهوم جمع کردن یا روی هم شمردن آموزش مفهوم یکی قبل و شمارش معکوس مفهوم باقی مانده و روی هم شمردن شمارش اعداد ۰ تا ۵ بصورت عددی …

ریاضی پایه اول آبان ماه ادامه مطلب »

خوشنویسی پایه اول آبان ماه

حرف او http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p1/m8/khoshnevisi/1.harf%20oo.mp4 حرف میم http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p1/m8/khoshnevisi/2.harf%20mim.mp4 حرف سین http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p1/m8/khoshnevisi/3.harf%20sin.mp4 حرف ت

به بالای صفحه بردن