اول اسفند

نقاشی پایه اول اسفند ماه

کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر آموزش نقاشی پروانه رنگ آمیزی تخم مرغ آموزش نقاشی کفش دوزک

قرآن پایه اول اسفند ماه

لوحه ۲۰ سوره فلق شعر لوحه۲۲ پیام قرآنی لوحه۲۳ لوحه۲۴ لوحه۲۵ لوحه۲۶ لوحه۲۷ لوحه۲۸ سوره نصر شعر پیام قرآنی لوحه۲۹ لوحه۳۰ لوحه۳۱ لوحه۳۲ یادآوری دوره ها

فارسی پایه اول اسفند ماه

آشنایی با اُ استثنا و خواندن و نوشتن کلمات آن خواندن و نوشتن نشانه چهارتایی ه آشنایی با نشانه چ و خواندن و نوشتن آن آشنایی با نشانه ژ و خواندن و نوشتن آن خواندن و نوشتن کلمات با خوا استثنا آشنایی با نشانه عربی تشدید خواندن و نوشتن نشانه ذ

ریاضی پایه اول اسفند ماه

شمارش اعداد دو رقمی با کمک جدول ارزش مکانی از ۲۰ تا ۴۰ شمارش اعداد دو رقمی با کمک جدول ارزش مکانی از ۴۰ تا ۹۹ شمارش معکوس اعداد از ۵۰ تا ۱۰ بصورت ۵ تا ۵ تا آومزش جمع کردن اعداد ۲ رقمی به تعداد بیشتر از ۲ تا آموزش مفهوم ترتیب و اندازه …

ریاضی پایه اول اسفند ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن