اول فروردین و اردیبهشت

فارسی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه

آموزش و نوشتن و خواندن چهار نشانه(عین) آموزش و نوشتن و خواندن (ث) آموزش و نوشتن و خواندن (ح) آموزش و نوشتن و خواندن (ض) آموزش و نوشتن و خواندن (ط) آموزش و نوشتن و خواندن (غ) آموزش و نوشتن و خواندن (ظ)

ریاضی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه

۶ تا ۶ تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب ۶) ۷ تا ۷ تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب ۷) ۵ تا ۵ تا به سمت عقب حرکت کردن شمارش اعداد به حروف(۱) روش حل مساله ۸ تا ۸ تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب ۸) آموزش جمع و تفریق ترکیبی شمارش اعداد به حروف(۲) …

ریاضی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن