سوم آبان

هدیه پایه سوم آبان ماه

آشنایی با دعوت کردن حضرت ابراهیم به خداپرستی و مبارزه با نمرود آشنایی با دهه اول ماه محرم آشنایی با خطبه خوانی حضرت زینب بعد از واقعه کربلا آشنایی با زندگی اویس و علاقه و احترام او به مادرش آشنایی با سن تکلیف و کارهای واجب و حرام آشنایی با سن تکلیف و کارهای واجب …

هدیه پایه سوم آبان ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه سوم آبان ماه

طراحی صحیح ماهی و حرکات موجی برای باله طراحی میوه ها-برشی از یک طالبی و بعد دادن به کار طراحی فانتزی اسب تک شاخ و رنگ های رنگین کمان طراحی یک عروسک و آشنایی ساده با نحوه سایه روشن زدن پارچه

قرآن پایه سوم آبان ماه

آشنایی با ترکیب حروف و کلمات آشنایی با حرف ساکن آشنایی با تنوین تمرین تنوین آشنایی با تشدید آشنایی با خواندن هو وهی آشنایی با پایه های همزه آشنایی با حروف ناخوانا آشنایی با حروف ناخوانا آشنایی با حروف ناخوانا

فارسی پایه سوم آبان ماه

آشنایی با آلودگی صوتی بهداشت فردی و اجتماعی علائم نگارشی دانلود کلمات هم نویس و افعال زمان حال دانلود آشنایی با افعال زمان گذشته و ترکیب کلمه+کش و ساخت کلمه جدید دانلود ترکیب سر+کلمه و ساخت کلمه جدید و افعال آینده دانلود

علوم پایه سوم آبان ماه

آشنایی با تشکیل رود،آب های زیر زمینی،چگونگی تصفیه آب آشنایی با تشکیل رود،آب های زیر زمینی،چگونگی تصفیه آب آشنایی با تشکیل رود،آب های زیر زمینی،چگونگی تصفیه آب آشنایی با تشکیل رود،آب های زیر زمینی،چگونگی تصفیه آب آشنایی با تشکیل رود،آب های زیر زمینی،چگونگی تصفیه آب آشنایی با اهمیت نور در زندگی،انواع آینه ها آشنایی با …

علوم پایه سوم آبان ماه ادامه مطلب »

ریاضی پایه سوم آبان ماه

آشنایی با الگوسازی آشنایی با عدد چهار رقمی ۱۰۰۰ آشنایی با قرار دادن عدد هزار در جدول ارزش مکانی آشنایی با اعداد تقریبی آشنایی با رسم شکل در مساله جمع و تفریق اعداد چهاررقمی با کمک رسم شکل آشنایی با مفهوم کسر چگونگی استفاده از کسر در اندازه گیری برای اندازه گیری دقیق نوشتن کسرهای …

ریاضی پایه سوم آبان ماه ادامه مطلب »

اجتماعی پایه سوم آبان ماه

آشنایی با مفهوم محبت نسبت به اعضای خانواده آشنایی با نحوه تغییر در تعداد اعضای خانواده آشنایی با مفهوم قدردانی نسبت به بزرگتر ها آشنایی با تقسیم کار در خانواده

به بالای صفحه بردن