سوم بهمن

نقاشی پایه سوم بهمن ماه

طراحی با اشکال هندسی(بیضی و دایره)-شخصیت کارتونی مینیون طراحی برگ پاییزی(قرینه سازی)ترکیب رنگ ها کاردستی با مقوا(به مناسبت روز مادر) طراحی پرنده و قفس-پاستل روغنی

قرآن پایه سوم بهمن ماه

روانخوانی قرآن سوره فاتحه و بقره روانخوانی قرآن سوره بقره روانخوانی قرآن سوره ابراهیم روانخوانی قرآن سوره اسرا

فارسی پایه سوم بهمن ماه

آشنایی با کلمات جدید،هم خانواده و کلماتی که پسوند دان دارند دانلود آشنایی با کلمات جدید و اسم برخی مشاغل دانلود

ریاضی پایه سوم بهمن ماه

حل مساله به طور تقریبی پیدا کردن الگو برای حل مساله به صورت ساده تر آشنایی با مقایسه اعداد ۴ رقمی آشنایی با جدول ارزش مکانی اعداد ۴ رقمی آشنایی با جمع ۴ رقمی آشنایی با تفریق ۴ رقمی آشنایی با تفریق در جدول ارزش مکانی

به بالای صفحه بردن