ششم بهمن

نقاشی پایه ششم بهمن ماه

کاردستی با مقوا (بمناسبت روز مادر) طراحی ساعد و انگشتان(حالت صحیح مدل) طراحی گل آفتابگردان و تاکید بر حالت های صحیح گلبرگ ها

قرآن پایه ششم بهمن ماه

آیاتی از سوره حدید کار در کلاس و آیات سوره حدید آیاتی از سوره حدید کار در کلاس-سوره مجادله

فارسی پایه ششم بهمن ماه

روخوانی متن و بیان لغات درس عطار و حلال الدین درک مطلب و دانش زبانی حکایت علم و عمل وبیان مفهوم و نکات مفهوم شعر و درک مطلب و دانش زبانی روخوانی و بیان مفهوم و نکات روخوانی و بیان مفهوم و نکات معنی شعر و بیان آرایه ها و نکات شعر

علوم پایه ششم بهمن ماه

آشنایی با انرژی و انواع آن بقای انرژی و تبدیلات انرژی آشنایی با میکروسکوپ و ساختمان آن سلول های جانوری و گیاهی

ریاضی پایه ششم بهمن ماه

آشنایی با واحد طول آشنایی با واحد طول(مثال) آشنایی با واحد طول(مثال) آشنایی با واحد طول(مثال) آشنایی با واحد طول(مثال) آشنایی با واحد سطح آشنایی با واحد سطح(مثال) آشنایی با واحد سطح(مثال) آشنایی با واحد سطح(مثال) تبدیل واحد حجم آشنایی با هرم آشنایی با مکعب آشنایی با مکعب مستطیل تبدیل واحد جرم آموزش مساحت دایره …

ریاضی پایه ششم بهمن ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن