پایه اول

نقاشی پایه اول آذر ماه

نقاشی جوجه با چهارگوش(شناخت مربع و مستطیل) ادامه آشنایی با اشکال هندسی(چهارگوش)طراحی سگ نقاشی گوسفند واجرای حرکت های موجدار و ابر مانند ادامه آشنایی با خطوط موجدار وطراحی حیوانات(شیر)

کامپیوتر پایه اول آذر ماه

توضیح شیپ-سطل رنگ-انواع براش-فلش آندو-control+z-تغییر جهت درتصویر Resize-کوچک و بزرگ کردن تصویر-کپی کردن قسمتی از نقاشی-سایه دارکردن نقاشی استفاده از خط کش در نقاشی-اضافه کردن رنگ به پالت رنگ-روش تایپ در نقاشی و تغییر آن

قرآن پایه اول آذر ماه

شعر خانه ما-لوحه۳ سوره عصر-شعر بدون نام- پیام قرآنی روخوانی سوره عصر شعر آرزوی من-لوحه۸ سوره ناس-شعر بدون نام لوحه۴ لوحه۵ لوحه۶ لوحه۷ روخوانی سوره ناس لوحه۹ لوحه۱۰ لوحه۱۱ لوحه۱۲ یادآوری۱ تمرین۴ شعر منم بچه مسلمان-پیام قرآنی-لوحه۱۵ سوره حمد-شعر بدون نام-پیام قرآنی لوحه۱۳ لوحه۱۴ لوحه۱۵-روخوانی سوره حمد لوحه۱۶ لوحه ۱۷ لوحه۱۸ لوحه۱۹

فارسی پایه اول آذر ماه

آموزش( اِ -ِ ه) ونحوه ترکیبات آن با کلمات آموزش -ِ ربط و نحوه قرارگیری آن در کلمات آموزش نشانه ش و ترکیب آن با(ا-َو) آموزش نشانه ی وترکیب آن با(ا-َو)

ریاضی پایه اول آذر ماه

شمارش از۶تا۹ علامت جمع و علامت تساوی علامت بزرگتر و علامت کوچکتر جمع با چوب خط جمع نظام دار جمع نظام دار معرفی عدد ۱۰ آموزش تفریق

کامپیوتر پایه اول آبان ماه

تغییر سایز پنجره ها-نوار عنوان -نوار پیمایش-خاموش کردن-گزینه های خاموش کردن-restart-sleep وارد شدن بهpaint-نوار عنوان- نوار پیمایش-نوار وضعیت-نوار ابزار-صفحه ترسیم-جابجایی پنجره روی دسک تاپ-ابزار مداد یا قلم-ابزار پاک کن-تغییر سایز قلم-ابزار سطل رنگ-توضیح رنگ پاک کن که باید به رنگ پس زمینه باشد-اضافه کردن صفحه سفید وارد شدن بهpaint-نوار عنوان- نوار پیمایش-نوار وضعیت-نوار ابزار-صفحه ترسیم-جابجایی …

کامپیوتر پایه اول آبان ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه اول آبان ماه

طراحی ماهی با مثلث و دایره و بیضی طراحی پاندا با اشکال هندسی دایره و نیم دایره نقاشی حلزون و مناظر اطراف آشنایی با حیوانات دریایی طراحی یک وال

فارسی پایه اول آبان ماه

آشنایی با نشانه (ر)و ترکیبات آن آشنایی با نشانه (ن)و ترکیبات آن آشنایی با نشانه (ی)و ترکیبات آن آشنایی با نشانه (ز)و ترکیبات آن

به بالای صفحه بردن