پایه اول

فارسی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه

آموزش و نوشتن و خواندن چهار نشانه(عین) آموزش و نوشتن و خواندن (ث) آموزش و نوشتن و خواندن (ح) آموزش و نوشتن و خواندن (ض) آموزش و نوشتن و خواندن (ط) آموزش و نوشتن و خواندن (غ) آموزش و نوشتن و خواندن (ظ)

ریاضی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه

۶ تا ۶ تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب ۶) ۷ تا ۷ تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب ۷) ۵ تا ۵ تا به سمت عقب حرکت کردن شمارش اعداد به حروف(۱) روش حل مساله ۸ تا ۸ تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب ۸) آموزش جمع و تفریق ترکیبی شمارش اعداد به حروف(۲) …

ریاضی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه اول اسفند ماه

کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر آموزش نقاشی پروانه رنگ آمیزی تخم مرغ آموزش نقاشی کفش دوزک

قرآن پایه اول اسفند ماه

لوحه ۲۰ سوره فلق شعر لوحه۲۲ پیام قرآنی لوحه۲۳ لوحه۲۴ لوحه۲۵ لوحه۲۶ لوحه۲۷ لوحه۲۸ سوره نصر شعر پیام قرآنی لوحه۲۹ لوحه۳۰ لوحه۳۱ لوحه۳۲ یادآوری دوره ها

فارسی پایه اول اسفند ماه

آشنایی با اُ استثنا و خواندن و نوشتن کلمات آن خواندن و نوشتن نشانه چهارتایی ه آشنایی با نشانه چ و خواندن و نوشتن آن آشنایی با نشانه ژ و خواندن و نوشتن آن خواندن و نوشتن کلمات با خوا استثنا آشنایی با نشانه عربی تشدید خواندن و نوشتن نشانه ذ

ریاضی پایه اول اسفند ماه

شمارش اعداد دو رقمی با کمک جدول ارزش مکانی از ۲۰ تا ۴۰ شمارش اعداد دو رقمی با کمک جدول ارزش مکانی از ۴۰ تا ۹۹ شمارش معکوس اعداد از ۵۰ تا ۱۰ بصورت ۵ تا ۵ تا آومزش جمع کردن اعداد ۲ رقمی به تعداد بیشتر از ۲ تا آموزش مفهوم ترتیب و اندازه …

ریاضی پایه اول اسفند ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه اول بهمن ماه

طرحی جغد بوسیله اشکال هندسی بیضی و دایره نیم دایره و دایره(نقاشی همبرگر) کاردستی با مقوا(بمناسبت روز مادر) نیم دایر و دایره(نقاشی مار)

به بالای صفحه بردن