پایه دوم

نقاشی پایه دوم اسفند ماه

کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر طراحی منظره شب و گاوها رنگ آمیزی تخم مرغ طراحی منظره روباه و شازده کوپولو

فارسی پایه دوم اسفند ماه

آشنایی با پرچم کشورمان ایران و مفهوم رنگ های آن آموزش کلمات هم نویسه آشنایی با آداب قبل و بعداز سال نو آشنایی با آداب قبل و بعداز سال نو آموزش جمع کلماتی که به ( ه ) غیر ملفوظ ختم می شوند

ریاضی پایه دوم اسفند ماه

آشنایی با مفهوم کسر تمرین با اشکال برای یادگیری بهتر آشنایی با مفهوم احتمال ( تجربی ) تمرین برای درک مفهوم احتمال

نقاشی پایه دوم بهمن ماه

طراحی فیگور کارتونی(دختر) طراحی منظره(سایه ها در رنگ آمیزی)و چتر کاردستی با مقوا(بمناسبت روز مادر) طراحی فانتزی(شخصیت کارتونی)-بیضی و دایره

به بالای صفحه بردن