پایه ششم

نقاشی پایه ششم اسفند ماه

کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر ترکیب بندی(پارچه و فلز و میوه) رنگ آمیزی تخم مرغ طراحی یک منظره پیچیده

کامپیوتر پایه ششم اسفند ماه

ساختpatern روش سیاه وسفید کردن تصویر به دو روش-پاک کن-درست کردن کارت ویزیت-ابزار سطل رنگ-ابزارT روش سیاه وسفید کردن تصویر به دو روش-پاک کن-درست کردن کارت ویزیت-ابزار سطل رنگ-ابزارT باز کردن چشم بسته در تصویر

قرآن پایه ششم اسفند ماه

آیات ۱۲ تا ۲۱ سوره مجادله کار در کلاس و آیات ۲۲ سوره مجادله و ۱ تا ۳ سوره حشر آیات ۱۷ تا ۲۴سوره حشر کار در کلاس و آیات ۱ تا ۵ سوره ممتحنه

فارسی پایه ششم اسفند ماه

حکایت عمر گرانمایه روخوانی شعر روخوانی و بیان مفهوم و نکات درک مطلب و دانش زبانی روخوانی شعر بیان مفهوم ونکات دستوری و ادبی درک مطلب و دانش زبانی حکایت افلاطون و مرد جاهل

علوم پایه ششم اسفند ماه

آشنایی با فتوسنتز و غذاسازی گیاهان بخش های تشکیل دهندهی برگ و عوامل موثر در شدت فتوسنتز نمونه سوال زنجیره غذایی و شبکه غذایی روابط جانداران با یکدیگر نمونه سوال

ریاضی پایه ششم اسفند ماه

آشنایی با مفهوم نسبت آشنایی با مفهوم نسبت مقدارهای متناسب و جدول تناسب آشنایی با مفهوم درصد حل مسائل مرتبط با درصد و تبدیل کسر به درصد تبدیل کسرها به درصد با استفاده از تقسیم محاسبه مالیات و سود در محاسبات مالی محاسبه درصد تخفیف در محاسبات مالی آشنایی با نمودار دایره ای مثال برای …

ریاضی پایه ششم اسفند ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن