پنجم بهمن

ریاضی پایه پنجم بهمن ماه

تبدیل عدد کسری به عدد اعشاری تبدیل عدد کسری به عدد اعشاری تبدیل عدد کسری به عدد اعشاری نمایش عدد اعشاری روی محور نمایش عدد اعشاری روی محور جمع اعداد اعشاری به کمک جدول ارزش مکانی جمع اعداد اعشاری به کمک محور جمع اعداد اعشاری به کمک جدول جمع اعداد اعشاری به کمک محاسبات تفریق …

ریاضی پایه پنجم بهمن ماه ادامه مطلب »

علوم پایه پنجم بهمن ماه

آشنایی با سطح شیبدار آَنایی با انواع ماشین ها(سطح شیبدار و گوه) و تفاوت و شباهت آن ها آشنایی با پیچ و قرقره آشنایی با چرخ و محور آشنایی با ماشین ها و راحت تر شدن کارها

فارسی پایه پنجم بهمن ماه

داستان روزی که باران می بارید واژه آموزی ترکیب واژه با نویس نگارش فارسی ترکیب دو واژه با هم بال در بال پرستوها با معنی تفاوت شجاعت و نترسیدن دانش زبانی و اضافه کردن حرف ی در بین دو واژه برای راحت تر خوانده شدن بعد از ترکیب واژه ها

اجتماعی پایه پنجم بهمن ماه

حرکت های چرخشی و انتقالی استوا و نصف النهار انواع قاره ها و آشنایی با آن ها آشنایی با زندگی در نواحی قطبی،بیابانی و جنگل های استوایی

نقاشی پایه پنجم بهمن ماه

طراحی ماهی ها با تاکید بر خطوط منحنی و سایه روشن طراحی مرغابی اجرای خطوط متناسب منحنی کاردستی با مقوا (به مناسبت روز مادر) طراحی دختر و پروانه(سایه روشن صحیح برای موها)

هدیه پایه پنجم بهمن ماه

داستان زندگی امام هادی (ع) ویژگی ها و نکات مهم در مورد اقدامات متوکل در دوران خفقان داستان زندگی امام حسن عسکری(ع) نکات مهم درباره زندگی امام حسن عسکری(ع) ویژگی های امام حسن عسکری

به بالای صفحه بردن