پنجم دی

نقاشی پایه پنجم دی ماه

طراحی اشیا و اجرا سایه روشن برای سفال بدون لعاب و استیل طراحی پرندگان طراحی ترکیبی سفال بدون لعاب طراحی گل رز (کامل و غنچه)

هدیه پایه پنجم دی ماه

مراقبت از زبان در مقابل گناهانی که از زبان چشمه می گیرد داستان دو نامه اجتناب و دوری از کارهای زشت و ناپسند صحبت پیامبر در مورد امام علی در راه برگشت از حج برگزیده شدن حضرت علی به عنوان جانشین پیامبر در غدیر خم

قرآن پایه پنجم دی ماه

قرائت آیاتی از سوره بقره داستان عزیر زنده می شود قرائت آیاتی از سوره ابراهیم قرائت آیاتی از قرآن به صورت وقف و ترجمه آنها

علوم پایه پنجم دی ماه

آشنایی با ساختمان زبان آشنایی با مزه های اصلی آشنایی با ساختمان گوش آشنایی با ساختمان پوست آشنایی با اهرم ها

ریاضی پایه پنجم دی ماه

تقارن یک نقطه نسبت به محور تقارن تقارن یک شکل نسبت به محور تقارن تقارن محوری خط تقارن تقارن نقاط نسبت به مرکز تقارن تقارن یه شکل نسبت به تقارن مرکزی آَشنایی با انواع زاویه ها آشنایی با نیمساز رسم نیمساز با کمک نقاله بدست آوردن زوایای یک مثلث مجموع زوایا داخلی مثلث بدست آوردن …

ریاضی پایه پنجم دی ماه ادامه مطلب »

اجتماعی پایه پنجم دی ماه

آشنایی با انواع وسایل حمل و نقل آشنایی با حمل و نقل زمینی (قطار و راه آهن) آشنایی با حمل و نقل آبی(کشتی و راه های ارتباط آبی) آشنایی با حمل و نقل هوایی(هواپیما) داستان اردو و مقایسه با کشور رعایت قوانین در اردو و کشور آشنایی با قوای سه گانه در کشور و وظایف …

اجتماعی پایه پنجم دی ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن