چهارم آبان

هدیه پایه چهارم آبان ماه

شناخت مساجد مهم و آداب نماز در مسجد و آموزش نماز جماعت شناخت مساجد مهم و آداب نماز در مسجد و آموزش نماز جماعت آشنایی با بلایای طبیعی و یادگیری نمازآیات آشنایی با بلایای طبیعی و یادگیری نمازآیات آشنایی با بلایای طبیعی و یادگیری نمازآیات آشنایی با بلایای طبیعی و یادگیری نمازآیات آشنایی با آداب …

هدیه پایه چهارم آبان ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه چهارم آبان ماه

طراحی سیفی جات-فلفل دلمه ای و گوجه و نحوه چیدمان رنگ ها در کنار هم طراحی توت فرنگی از ابعاد مختلف طراحی ترکیبی گل ها و اجرا صحیح سایه روشن نحوه صحیح اسکیس زدن از یک درخت در دوردست و لکه های سایه روشن

اجتماعی پایه چهارم آبان ماه

آشنایی با تفاوت زندگی شهری و روستایی آشنایی با انواع جهت های جغرافیایی آشنایی با انواع جهت های جغرافیایی آشنایی با انواع جهت های جغرافیایی آشنایی با وسایل جغرافی دانان آشنایی با طریقه شکل گیری اولین روستاها

قرآن پایه چهارم آبان ماه

فراگیری آیاتی ازسوره ابراهیم آشنایی با کلمات وقفی آشنایی با حروف وقفی و ناخوانا و سوره ابراهیم فراگیری سوره واقعه و حروف وقفی فراگیری سوره واقعه و حروف وقفی فراگیری سوره واقعه و حروف وقفی

فارسی پایه چهارم آبان ماه

دقت در نشانه ها و علامت های ظاهری در محیط اطراف ما دقت در نشانه ها و علامت های ظاهری در محیط اطراف ما دقت در نشانه ها و علامت های ظاهری در محیط اطراف ما فواید کسب علم و استفاده از آن فواید کسب علم و استفاده از آن کنار گذاشتن ترس ها و …

فارسی پایه چهارم آبان ماه ادامه مطلب »

علوم پایه چهارم آبان ماه

آشنایی با انواع انرژی و طریقه کارکرد آن ها آشنایی با انرژی الکتریکی و ساخت مدار و مواد رسانا و نارسانا آشنایی با انرژی الکتریکی و ساخت مدار و مواد رسانا و نارسانا آشنایی با با انواع دما و دماسنج و طریقه کارکرد آن ها آشنایی با با انواع دما و دماسنج و طریقه کارکرد …

علوم پایه چهارم آبان ماه ادامه مطلب »

ریاضی پایه چهارم آبان ماه

یادآوری حل کسر بر روی محور و شکل آشنایی با انجام کسر بر روی شکل آشنایی با انجام کسر بر روی شکل یادگیری جمع کسرها بر روی شکل و محور یادگیری تفریق کسر ها بر روی شکل و محور یادگیری نوشتن کسرهای مساوی با استفاده از شکل یادگیری ضرب کسر با کمک محور و شکل

خوشنویسی پایه چهارم آبان ماه

آموزش کلماتی که با حرفط،ص،س،ش،خ،د تشکیل شده اند. آموزش جملات درس دوم فارسی آموزش حروف و اتصالع،ف،ق،قع،کف،قک،کع آموزش کلمات معذرت،علف،قهوه خانه و کلماتی که با این حروف تشکیل می شوند.

به بالای صفحه بردن