چهارم اسفند

اجتماعی پایه چهارم اسفند ماه

آشنایی با انواع آب و هوای ایران و نمودار دما و بارش آشنایی با انواع پوشش گیاهی و زندگی جانوری در نواحی گرم وخشک و کوهستانی و معتدل خزری آشنایی با انواع زیستگاه جانوری و گیاهی و نوع تغذیه آنها که گیاه خوار یا گوشت خوار هستند

قرآن پایه چهارم اسفند ماه

قرائت آبیات ۱ تا ۱۲ سوره ملک قرائت آیات ۵۲ تا ۶۴ سوره طاها قرائت آیات ۳۸ تا ۴۵ سوره آل عمران قرائت آیات ۱ تا ۱۱ سوره محمد (ص)

فارسی پایه چهارم اسفند ماه

اشاره به لطف و مهربانی و حمایت خداوند از بندگانش و اشاره به داستان حضرت موسی دارد اشاره به علم و آگاهی که کسب می کنیم و آن را به دیگران آموزش می کنیم اشاره دارد به رحم وبخشش ما که اگر دیگران در قبال ما کار اشتباهی می کردند ما ببخشیم اشاره دارد به …

فارسی پایه چهارم اسفند ماه ادامه مطلب »

ریاضی پایه چهارم اسفند ماه

در این آموزش دانش آموزان با تقسیم بندی واحد ها به ۱۰ قسمت و نوشتن عدد مخلوط آشنا می شوند دانش آموزان با تقریب اعداد اعشاری آشنا می شوند. دانش آموزان با کمک شکل و محور اعداد مخلوطی که هر شکل یا محور نمایش می دهد می نویسند. دانش آموزان تبدیل عدد مخلوط به عدد …

ریاضی پایه چهارم اسفند ماه ادامه مطلب »

خوشنویسی پایه چهارم اسفند ماه

آشنایی با اتصالات ک،ع،ص از درس ۱۰ فارسی باغچه اطفال آشنایی با اتصالات ظ،چ از بخش اول درس ۱۱ فارسی فرمانده دل ها آشنایی با اتصالات ن،ی از بخش دوم درس ۱۱ فارسی فرماند ه دل ها آشنایی با کلمات درس ۱۲ فارسی اتفاق ساده

به بالای صفحه بردن