چهارم دی

خوشنویسی پایه چهارم دی ماه

آشنایی با کلماتی که حروف (غ) و(ه) و(ح) دارند. آشنایی با جمله های درس۵ کتاب فارسی،رهایی از قفس آشنایی با اتصال کلماتی که حروف ح،ه،ص،ط،ت دارند. آشنایی با جملات درس ۶ کتاب فارسی آرش کمانگیر

هدیه پایه چهارم دی ماه

در این درس دانش آموزان با ویژگی های شخصیت امام جواد(ع)آشنا می شوند. اختصاص به مبحث پیامبر دارد. در رابطه با فداکاری های ابوذر یاور پیامبر است.

نقاشی پایه چهارم دی ماه

طراحی ترکیبی میوه ها و تیرگی های زیر کار طراحی ظروف و قرینه سازی طراحی ترکیبی و اجرای بافت پارچه و فلز و سفال در سایه روشن طراحی میوه ها و نحوه صحیح سایه روشن زدن روی سیب(کروی بودن سیب)

اجتماعی پایه چهارم دی ماه

دانش آموزان با ویژگی های تاریخی و سوغاتی و صنایع دستی همدان آشنا می شود دانش آموزان با حکومت هخامنشیان-تخت جمشیدو پاسارگاد و کارها و اقدامات کوروش و داریوش آشنا می شوند. دانش آموزان با حکومت ساسانیان به عنوان جانشینان اشکانیان و کارها و اقدامات آنان در قلمرو ایران آشنا می شوند.

قرآن پایه چهارم دی ماه

قرائت آیات ۹۴ تا ۱۰۲ سوره ی نحل معانی ایات درس آیات ۱ تا ۱۰ سوره شوری آیات ۳۰ تا ۳۷ سوره آل عمران قرائت آیات ۱ تا ۱۸ سوره دخان

علوم پایه چهارم دی ماه

در این درس دانش آموزان با کهکشان راه شیری،منظومه ی شمسی و صور فلکی آشنا می شوند. دانش آموز با سلول و کار آن آشنا می شود.

ریاضی پایه چهارم دی ماه

دانش آموز با روش تقسیم عدد ۳رقمی بر یک رقمی دارای باقیمانده آشنا می شود. دانش آموز با تقسیم اعداد ۲ رقمی بر دو رقمی آشنا می شود. دانش آموز با تقسیم اعداد ۳ رقمی بر ۲ رقمی آشنا می شود. در این فعالیت دانش آموز یاد می گیرد خارج قسمت تقسیم را به صورت …

ریاضی پایه چهارم دی ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن