چهارم مهر

کامپیوتر پایه چهارم مهر ماه

۱- تدریسscreen saver-تدریس تنظیم ساعت و تاریخ -تدریس انواع آیکون و فایل-تدریس نحوه ساختنshortcut-تدریس نحوهsearchکردن ۲- تدریس نحوه نمایش آیکون های مختلف

خوشنویسی پایه چهارم مهر ماه

۱- آموزش حروف و اتصال آ-ب-ح ۲- آموزش کلمات تشکیل شده از حروف الف-ب-پ-ت-س-ج-ز ۳- آموزش جملات درس اول فارسی ۴- آموزش حروف و اتصال د-ر-ط-ص-سر-طر-صد

نقاشی پایه چهارم مهر ماه

۱- معرفی ۲- ترکیب رنگ ها و بدست آوردن رنگ های جدید-استفاده از محو کن-نحوه تنظیم فشار مداد روی کاغذ و بدست آوردن سایه روشن ۳- طراحی احجام-سایه روشن از تیرگی به روشنی و جهت تابش نور ۴- طراحی یک جام شیشه ای –نحوه لطیف کردن سایه ها ۵- نحوه صحیح طراحی برگ درخت افرا …

نقاشی پایه چهارم مهر ماه ادامه مطلب »

هدیه پایه چهارم مهر ماه

۱-۰۱ دانه ای که نمی خواست بروید دانش آموزان به قدرت خداوند به عنوان قادر مطلق و تامین کننده تمام نیاز های مخلوقات پی می برند. ۲-۰۱ کودکی بر آب دانش آموزان با داستان کودکی حضرت موسی(ع)،رها شدن در نیل و بزرگ شدن توسط فرعون آشنا می شوند و با این داستان به قدرت اراده …

هدیه پایه چهارم مهر ماه ادامه مطلب »

مطالعات اجتماعی پایه چهارم مهر ماه

۱-۰۱ محله ما با محله به عنوان بخشی از یک شهر و وضایف همسایگی آشنا می شوند. ۲-۰۱ اینجا محله ماست با مکان های مختلف و مهم یک محله آشنا می شوند. ۳-۰۱ خرید و فروش در محله با نحوه خرید و فروش در محله و شغل های تولیدی و خدماتی آشنا می شوند. ۴-۰۱ …

مطالعات اجتماعی پایه چهارم مهر ماه ادامه مطلب »

قرآن پایه چهارم مهر ماه

۱-۰۱ یاد آوری حرکات،سکون تشدید و حروف ناخوانا ۱-۰۲ با اهمیت نماز و پیام قرآنی درس(آمرزندگی پروردگار)آشنا می شوند. ۱-۰۳ یادآوری وقف بر حرکات ۱-۰۴ روان خوانی آیات ۱۲ تا۱۶سوره لقمان ۲-۰۱ روان خوانی آیات۱تا۶سوره تغابن ۲-۰۲ یادآوری وقف بر تنوین ۲-۰۳ روان خوانی آیات ۷تا۱۴سوره تغابن

فارسی پایه چهارم مهر ماه

فصل۱ ۱-۰۱ ستایش دانش آموزان کتاب را با ستایش آفریدگار آغاز می کنند. ۱-۰۲ دانش آموزان روان خوانی متن درس انجام می دهند و به قدرت آفریدگار به عنوان نقاش چهار فصل پی می برند. ۱-۰۳ واژه سازی دانش آموزان مفهوم شبکه ی معنایی و دسته بندی موضوعات مشابه در یک نمودار درختی را فرا …

فارسی پایه چهارم مهر ماه ادامه مطلب »

علوم پایه چهارم مهر ماه

۱-۰۱ زنگ علوم دانش آموزان باشش مرحله ی یک مسئله به روش علمی آشنا می شوند ۲-۰۱ مخلوط ها در زندگی دانش آموزان با مخلوط و دسته بندی آن آشنا می شوند. ۲-۰۲ مخلوط ها در زندگی دانش آموزان با روش های جداسازی اجزای مخلوط ها آشنا می شوند

ریاضی پایه چهارم مهر ماه

۱-۰۱ حل مسئله دانش آموزان کشف الگو و ادامه دادن آن را در الگوهای هندسی یاد می گیرند ۱-۰۲ الگویابی و رسم شکل دانش آموزان کشف رابطه در الگو های عددی و تبدیل آن به الگوی هندسی ۱-۰۳ عدد نویسی دانش آموزان با ارزش مکانی ده هزارتایی آشنا می شوند. ۱-۰۴ الگوها دانش آموزان با …

ریاضی پایه چهارم مهر ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن